مقایسه

پلن پایه پنل پیامک

امکانات وب سرویس - شماره اختصاصی - ارسال پیامک تک - ارسال پیامک انبوه - ارسال مجدد پیامک های ارسال شده - ارسال بر اساس شماره ی دائمی یا اعتباری - ارسال بر اساس کد پستی - ارسال بر اساس پیش شماره - ارسال بر اساس استان و شهر - ارسال بر اساس سن و جنسیت - گزارش گیری بر اساس محتوای پیامک ها - گزارش گیری بر اساس شماره خط - گزارش گیری بر اساس سرعت ارسال - گزارش گیری به تفکیک زمان - گزارش گیری به تفکیک اپراتور - خروجی اکسل از گزارش ها - پیامک رایگان : 500

۱۵۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

پلن حرفه ای پنل پیامک

امکانات وب سرویس - شماره اختصاصی - اتصال چند شماره اختصاصی - ارسال پیامک تک - ارسال پیامک انبوه - ارسال زمانبندی شده - ارسال مجدد پیامک های ارسال شده - ارسال بر اساس شماره ی دائمی یا اعتباری - ارسال بر اساس کد پستی - ارسال بر اساس پیش شماره - ارسال بر اساس استان و شهر - ارسال بر اساس سن و جنسیت - دفترچه تلفن - گروه بندی دفترچه تلفن - مانیتورینگ ارسال و دریافت - لیست سیاه - گزارش گیری بر اساس محتوای پیامک ها - گزارش گیری بر اساس شماره خط - گزارش گیری بر اساس سرعت ارسال - گزارش گیری به تفکیک زمان - گزارش گیری به تفکیک اپراتور - خروجی اکسل از گزارش ها - پیامک رایگان : 700

۲۵۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

پلن پیشرفته

امکانات وب سرویس - شماره اختصاصی - اتصال چند شماره اختصاصی - ارسال پیامک تک - ارسال پیامک انبوه - ارسال زمانبندی شده - ارسال مجدد پیامک های ارسال شده - نظرسنجی پیامکی - ارسال بر اساس شماره ی دائمی یا اعتباری - ارسال بر اساس کد پستی - ارسال بر اساس پیش شماره - ارسال بر اساس استان و شهر - ارسال بر اساس سن و جنسیت - دریافت پیامک - دفترچه تلفن - گروه بندی دفترچه تلفن - پیام پیش فرض - مانیتورینگ ارسال و دریافت - لیست سیاه - پاسخ خودکار - ارسال ایمیل - ارسال ایمیل دریافتی به پیامک - گزارش گیری بر اساس محتوای پیامک ها - گزارش گیری بر اساس شماره خط - گزارش گیری بر اساس سرعت ارسال - گزارش گیری به تفکیک زمان - گزارش گیری به تفکیک اپراتور - خروجی اکسل از گزارش ها - پیامک رایگان : 1000

۳۰۰,۰۰۰ تومان