مقایسه

DSI 1

مشخصات فنی CPU : Intel Xeon 5605 - هارد دیسک : 500GB SATA3 - Ram : 8 GB - ترافیک ماهانه : 250 GB - تعداد IP : 3 - فایروال DDoS سخت افزاری - محل سرور : ایران

۶۵۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

DSI 5

مشخصات فنی CPU : 2x Intel Xeon 5645 - هارد دیسک : 1TB SATA3 - Ram : 48 GB - ترافیک ماهانه : 1000 GB - تعداد IP : 1 - فایروال DDoS سخت افزاری - محل سرور : ایران

۸۵۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

DSI 4

مشخصات فنی CPU : 2x Intel Xeon 5470 - هارد دیسک : 500GB SATA3 - Ram : 32 GB - ترافیک ماهانه : 4000 GB - تعداد IP : 16 - فایروال DDoS سخت افزاری - محل سرور : ایران

۸۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

DSI 3

مشخصات فنی CPU : Intel Xeon E5-2620 - هارد دیسک : 120GB SSD - Ram : 8 GB - ترافیک ماهانه : 350 GB - تعداد IP : 3 - فایروال DDoS سخت افزاری - محل سرور : ایران

۸۰۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

DSI 2

مشخصات فنی CPU : Intel Xeon 5620 - هارد دیسک : 1TB SATA3 - Ram : 16 GB - ترافیک ماهانه : 350 GB - تعداد IP : 3 - فایروال DDoS سخت افزاری - محل سرور : ایران

۷۵۰,۰۰۰ تومان