ماژول ووچرها در فروشگاه ساز پرسینا به شما اجازه می دهد شماره سریال - پین کدهای خود را در قیمت های مختلف به فروش برسانید. بدین منظور می توانید انواع مختلفی از ووچرها را با عناوین و قیمت های مختلف ایجاد کرده و در ادامه با انتخاب نوع ووچر مدنظر خود، تعداد دلخواهی از ووچرها را با سریال و پین کد مختلف ایجاد نمایید.

فروشگاه ساز پرسینا

فروشگاه ساز پرسینا

این ماژول امکان تولید انبوه ووچر را نیز در اختیار شما می گذارد. بدین منظور کافیست در صفحه مرتبط با افزودن انبوه ووچرها، نوع ووچر و تعداد ووچر مدنظر خود را مشخص نمایید.

فروشگاه ساز پرسینا

یکی دیگر از قابلیت های این ماژول امکان وارد کردن ووچر از طریق فایل اکسل است. این کار نیز به سادگی از طریق انتخاب نوع ووچر و بارگذاری فایل اکسل قابل انجام است.

فروشگاه ساز پرسینا

فروشگاه ساز پرسینا

توجه شود که در هر دو حالت افزودن انبوه و افزودن از طریق اکسل، قیمت ووچرهای افزوده شده با قیمت نوع ووچر منتخب مقداردهی خواهد شد.

با استفاده از این ماژول به راحتی می توانید خدمات پرکاربردی چون فروش کارت های شارژ یا فروش کارت های فعال سازی محصولات دیجیتال را ارائه نمایید.