ممکن است به هنگام خرید از یک فروشگاه اینترنتی، ارسال کالا برای برخی مناطق غیر فعال باشد، فعال کردن این ماژول در یک فروشگاه اینترنتی  به کاربران امکان می دهد تا آدرس های مختلفی را تعریف کرده و در هنگام تکمیل پروسه خرید یکی از آدرس ها را به عنوان آدرس دریافت کالا انتخاب نمایند.

در صورت نبود این امکان در فروشگاه اینترنتی شما، کاربر به هنگام مواجه با این مشکل، وب سایت شما را ترک خواهد کرد.

فروشگاه ساز پرسینا