برای جلب اعتماد کاربران و مشتریان اینترنتی، می بایست کالاها و خدمات فروشگاه اینترنتی شما دارای توضیحات و اطلاعات کافی باشد. با استفاده از ماژول مدیریت بخش بندی توضیحات کالاها در فروشگاه ساز پرسینا، شما می توانید تب هایی را جهت توضیحات بیشتر در صفحه یک کالا ایجاد نمایید.

از طریق کنترل پنل فروشگاه اینترنتی خود می توانید حداکثر 6 تب در صفحه یک کالا ایجاد نمایید.

فروشگاه ساز پرسینا

 

هر کدام از این بخش ها می تواند عنوان و متن اختصاصی داشته باشند. برای مثال، در تصویر زیر صفحه یک کالا را مشاهده می کنید که در آن بخشی با عنوان نقد و بررسی تخصصی ایجاد شده است.

فروشگاه ساز پرسینا