سربرگ ها یا Header های سایت شما قابل مدیریت هستند. منظور از سربرگ ها همان تصاویری است که در صفحات وب سایت ها به صورت Slide Show قرار می گیرند و هریک می توانند توضیحات و لینک به یک صفحه وب داشته باشند.

 

فروشگاه ساز پرسینا

 

در فروشگاه ساز پرسینا برای مدیریت سربرگ ها می توانید تاریخ انتشار و انقضاء هریک از سربرگ ها را مشخص نمایید. مثلا تعیین نمایید که سربرگ مربوط به تبریک سال نو از یک فروردین تا سیزدهم فروردین فعال باشد و به عنوان اولین سربرگ نمایش داده شود و به صفحه ای مربوط به جشنواره نوروزی شما لینک باشد. سیستم به صورت خودکار در یکم فروردین این سربرگ را به سربرگ های سایت شما اضافه می کند. بازدیدکنندگان سایت شما در طول نمایش این سربرگ، با کلیک روی آن، به صفحه مورد نظر شما هدایت می شوند. فروشگاه ساز پرسینا در زمان تعیین شده سربرگ را غیر فعال می کند.

 

فروشگاه ساز پرسینا

 

با استفاده از این ماژول، امکانات زیر در اختیار شما قرار می گیرد:

  • امکان افزودن، ویرایش و حذف نامحدود دسته های سربرگ
  • امکان ثبت توضیح مختصر برای هر سربرگ
  • قابلیت لینک کردن تصاویر سربرگ به صفحات دلخواه
  • امکان تعیین تاریخ انتشار و انقضا برای هر سربرگ (انتشار زمان دار) 
  • مرتب سازی نمایش دسته های سربرگ
  • امکان فعال یا غیرفعال کردن سربرگ ها

 

فروشگاه ساز پرسینا