مطالب و محتوایی که در سایت وارد می شود می تواند در دسته بندی هایی مثل کالا، پروژه، خدمات، اخبار و نوشته ها و ... باشد و هر کدام از این موارد صفحه ای اختصاصی در کنترل پنل وب سایت دارند که از طریق همان صفحه می توان آن را مدیریت کرد.

به عنوان مثال فرض کنید نمونه کارهای خود را با عنوان پروژه ها در سایت وارد می کنید. در کنترل پنل وب سایت نیز بخشی با عنوان مدیریت پروژه ها وجود دارد که در آن بخش هر پروژه (هر نمونه کار) صفحه اختصاصی خود را دارد. در صفحه هر پروژه گزینه ای با عنوان "برگزیده کردن" وجود دارد که با فعال کردن این گزینه می توان پروژه مربوطه رو جزو برترین ها و برگزیده ها در سایت نمایش داد.

محل نمایش پروژه های برگزیده در سایت به هنگام طراحی سایت، توسط طراح سایت تعیین می شود و با فعال کردن هر پروژه به عنوان برگزیده، پروژه مربوطه در صفحه اول سایت جزو پروژه های برگزیده نمایش داده می شود.

این مورد برای سایر مطالب سایت نیز صدق می کند.