زمانی که شما به هدف خود از سئو سازی سایت فکر می کنید، فقط به بالای قیف و اینکه چگونه می توانید بازدید کنندگان بیشتری داشته باشید فکر نکنید. درباره ی بازاریابی و طریقه ی بدست آوردن ترافیک با کیفیت برای سایت خود باشید. آیا افرادی که سایت شما را با سئوی کامل می یابند، چشم اندازی از کسب و کار شما دارند؟ اگر نه، آیا مهم است که ترافیک وب سایت شما افزایش پیدا کرده است؟ اگر هدف خود را مشخص کرده اید، تفاوت ترافیک کلی را با ترافیک مفید و با کیفیت خواهید فهمید. هدف خود را تنها در تعداد بازدید کنندگان متمرکز نکنید، بلکه به اندازه ی قیف بازاریابی گسترش دهید.