شما می توانید کالاهای مرتبط یک کالا را دسته بندی کنید و کالاها را به صورت دسته بندی شده نمایش دهید. برای مثال عنوان یکی از دسته های کالاهای مرتبط را "لوازم جانبی" قرار دهید و لوازم جانبی کالای مورد نظر را در آن قرار دهید.