هر کسی می تواند از ابزار گوگل وبمستر تولز استفاده کند. در یک طبقه بندی می توان افراد را بصورت زیر در استفاده از این ابزار دسته بندی نمود: صاحبان کسب و کار سئو کار ها یا افرادی که در زمینه بهینه سازی موتور جست و جو فعالیت می کنند. مدیران سایت برنامه نویسان وب برنامه نویسان موبایل