بله، امکان جست و جو براساس موضوعات،نام نویسندگان و ... در نرم افزار کتابخوان پرسینا وجود دارد.