بله، بعد از خرید کتاب، کاربران می توانند کتاب ها را در نرم افزار کتابخوان پرسینا به صورت آفلاین نیز مطالعه کنند.