بله، کتاب ها را می توانید بر اساس موضوع ( تاریخی، علمی، روانشناسی و ... ) و میزان استقبال از آن ها ( پربازدید ترین ها، جدیدترین ها و ...) در نرم افزار کتابخوان پرسینا دسته بندی کنید.