اطلاعات درج شده در قسمت ورود اطلاعات سامانه دریافت نماد اعتماد الکترونیکی محرمانه تلقی می‌شود و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی آن اطلاعات را در اختیار واحد و یا ارگان دیگری نمی گذارد.