شما با انتخاب یکی از پلن های فروشگاه ساز پرسینا و پرداخت هزینه آن پلن، یک هاست 2GiG، یک دامنه com و یک دامنه ir را به مدت یک سال به صورت هدیه دریافت خواهید کرد.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.