تنها کافی است DNSهای دامنه خود را روی NSهای پرسینا به نشانی ns9.persina.com و ns10.persina.com تنظیم نمائید. ولی در این حالت باید برای امور مربوط به دامنه مانند تمدید و ... به شرکت ثبت کننده دامنه مراجعه نمائید.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.