علت این امر این است که شما برای دامنه خود فضای میزبانی وب (Hosting) تهیه نکرده اید و یا DNS دامنه خود را بدرستی روی NS شرکت ارائه دهنده سرویس میزبانی وب خود تنظیم ننموده اید. اگر DNSهای دامنه را نیز بدرستی ثبت نموده اید ممکن است ISP شما هنوز اطلاعات را از Cache بخواند. در این حالت باید مدتی تامل نمایید تا ISP شما اطلاعات را بروزرسانی نماید.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.