پس از ثبت درخواست دریافت نماد اعتماد الکترونیکی صلاحیت فردی متقاضیان نماد از مراجع رسمی، طبق مقررات زمان اعطاء نماد (درحال حاضر فقط پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا) استعلام می گردد.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.