استخدام افراد برای انجام کارهای سئو سایت شما به همان میزان که می تواند مفید باشد، خطرناک نیز است. اگر فرد استخدام شده علم کافی از مبحث سئو نداشته و قوانین مدرن آن را نداند، خطرناک است و همین مورد باعث می شود توسط موتورهای جست و جو پنالتی (جریمه) شوید.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.