بله، فروشگاه ساز پرسینا به شما این امکان را می دهد، تا در صورت نیاز فروشگاه اینترنتی یک یا چند زبانه داشته باشید.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.