گوگل قوانین سختگیرانه‌ ای برای پرداخت هزینه های تبلیغات اتخاذ کرده است. هزینه‌های پرداختی بایستی از طریق کارت اعتباری حقیقی متصل به شماره حساب معتبر انجام شوند. تجربه‌ها نشان داده است که در صورتی که گوگل به یکی از تراکنش‌های پرداختی مشکوک شود، بدون هیچ تذکر قبلی اکانت مربوطه را مسدود می‌کند. حتی پرداخت‌ های انجام شده با کارت‌ های حساب‌ های معتبر نیز گاهاً دچار قوانین سخت‌گیرانه گوگل می‌شوند. کارمزد شارژ اکانت با توجه به هزینه‌ های انتقال مبالغ به حساب‌های مرتبط با پرداخت‌های گوگلی، هزینه‌های بانکی برای حساب مربوطه و ... دریافت می‌شود. با پرداخت کارمزد تضمین می‌کنید که اکانت شما هیچ مشکلی از بابت پرداخت نخواهد داشت.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.