رتبه آگهی در  گوگل (Ad Rank)، موقعیت تبلیغات یک شرکت در صفحه نتایج موتور جست وجو است. این موقعیت بر اساس ترکیبی از بیشینه قیمت پیشنهادی و امتیاز کیفی تعیین می شود. مقایسه رتبه آگهی و امتیاز کیفی، رتبه آگهی مشخص می کند که یک تبلیغ تا چه میزان بالاتر در صفحه نتایج جست و جو نمایش داده شود. از سوی دیگر امتیاز کیفی بر اساس میزان تناسب و سودمندی برای کاربران تعیین می شود، در نتیجه بخشی از فرآیند تعیین موقعیت تبلیغات است. از سال ۲۰۱۳ اهمیت امتیاز کیفی در گوگل ادوردز سال به سال بیشتر شده است به طوری که میانگین آن از ۷ به ۵ تغییر کرده است.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.