هزینه به ازای کلیک یا CPC، مقدار پرداختی آگهی دهنده با هر بار کلیکی است که افراد روی تبلیغ آن ها در تبلیغات گوگلی انجام می دهند.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.