نام وب سایت: دکتر مستوری

آدرس وب سایت دکتر مستوری: http://drmastoori.com

مشاهده وب سایت

مشاهده آرشیو نمونه کارها

وب سایت دکتر مستوری در سال 1395 با استفاده از سایت ساز پرسینا طراحی و اجرا گردیده است.

در راه اندازی این وب سایت، پرسینا ابتدا حوزه فعالیت و نیازمندی های کارفرما را بررسی و تحلیل کرده و بر اساس نتایج بدست آمده و همچنین طبق درخواست و سلیقه مشتری قالب گرافیکی وب سایت را طراحی کرده است.

 سایت ساز پرسینا دارای کاملترین و حرفه ای ترین امکانات می باشد و وب سایت های طراحی شده توسط پرسینا نیز بر اساس امکانات مورد نیاز و طبق درخواست مشتری راه اندازی می شوند.

AspNet طراحی سایت با
Bootstrap طراحی سایت با
HTML5 طراحی سایت با
CSS3 طراحی سایت با
MSQL طراحی سایت با
JQuery طراحی سایت با