پلن E ویندوز - 2GB

قیمت : ۳۹۹,۹۰۰ تومان

برای مشاوره و سفارش

پلن E

برای مشاوره و سفارش

مناسب برای سایت های بزرگ و حرفه ای

مناسب برای سایت های بزرگ و حرفه ای
 • حجم (GB)
  ۲ GB
 • ترافیک ماهانه (GB)
  50 GB
 • تعداد ایمیل
  1000
 • دامنه جانشین
  3
 • زیر دامنه
  5
 • SQL Server DB
  2
 • MySQL DB
  3
 • PHP
 • ASP.Net
مشاوره رایگان
021 - 4496 7996