پلن C ویندوز - 500MB

قیمت : ۱۴۹,۹۰۰ تومان

برای مشاوره و سفارش

پلن C

برای مشاوره و سفارش

مناسب برای سایت های کوچک

مناسب برای سایت های کوچک
 • حجم (GB)
  ۰.۵ GB
 • ترافیک ماهانه (GB)
  10 GB
 • تعداد ایمیل
  10
 • دامنه جانشین
  1
 • زیر دامنه
  2
 • SQL Server DB
  1
 • MySQL DB
  1
 • PHP
 • ASP.Net
مشاوره رایگان
021 - 4496 7996