پلن B
ویندوز - 200MB

قیمت : 69,000 تومان

معرفی اجمالی محصول
پلن B

مناسب برای سایت های استاتیک
 • حجم (GB)
  0.2 GB
 • ترافیک ماهانه (GB)
  5 GB
 • تعداد ایمیل
  4
 • دامنه جانشین
  0
 • زیر دامنه
  1
 • SQL Server DB
  0
 • MySQL DB
  1
 • PHP
 • ASP.Net