پلن B ویندوز - 200MB

قیمت : ۹۹,۹۰۰ تومان

برای مشاوره و سفارش

پلن B

برای مشاوره و سفارش

مناسب برای سایت های استاتیک

مناسب برای سایت های استاتیک
 • حجم (GB)
  ۰.۲ GB
 • ترافیک ماهانه (GB)
  5 GB
 • تعداد ایمیل
  4
 • دامنه جانشین
  0
 • زیر دامنه
  1
 • SQL Server DB
  0
 • MySQL DB
  1
 • PHP
 • ASP.Net
مشاوره رایگان
021 - 4496 7996