پلن A
ویندوز - 100MB

قیمت : 49,000 تومان

معرفی اجمالی محصول
پلن A

مناسب برای سایت های استاتیک
 • حجم (GB)
  0.1 GB
 • ترافیک ماهانه (GB)
  1 GB
 • تعداد ایمیل
  2
 • دامنه جانشین
  0
 • زیر دامنه
  0
 • SQL Server DB
  0
 • MySQL DB
  0
 • PHP
 • ASP.Net