مدیریت پروژه های کاربران در سایت ساز پرسینا

قیمت : ۲۲۵,۰۰۰ تومان

برای مشاوره و سفارش

مدیریت پروژه های کاربران در سایت ساز پرسینا

برای مشاوره و سفارش

با استفاده از ماژول مدیریت پروژه های کاربران در سایت ساز پرسینا می توانید هر یک از پروژه ها را به یکی از کاربران اختصاص دهید. در این حالت هر کاربر با ورود به پنل کاربری خود، می تواند از روال کار و وضعیت پروژه خود اطلاع پیدا کند.

سایت ساز پرسینا
مدیر سایت می تواند با استفاده از ماژول مدیریت پروژه ها که پیش نیاز این ماژول می باشد، دسته های پروژه، درصد پیشرفت و وضعیت پروژه ها را تعریف نماید.

سایت ساز پرسینا
برای تخصیص یک پروژه به یک کاربر خاص تنها کافی است در مرحله افزودن نام کاربر مورد نظر را انتخاب نمایید.

سایت ساز پرسینا

مشاوره رایگان
021 - 4496 7996