نرم افزار کتابخوان پرسینا

021-44967996

اپلیکیشن فروش کتاب الکترونیکی با برندینگ اختصاصی

رشد صنعت و فناوری در حال تغییر دادن انسان ها و روش های برقراری ارتباط با دنیا است. هر چه زمان می گذرد امور روزمره زندگی بیشتر و بیشتر به سوی الکترونیکی شدن پیش می رود. در حال حاضر مطالعه کتاب در دستگاه های دیجیتال در جوامع بسیاری رایج  شده است و آمارها نشان می دهد ایرانیان نیز هر روز بیشتر و بیشتر به مطالعه از طریق دستگاه های دیجیتال خود علاقه مند می شوند.

با توجه به این موضوع شرکت نرم افزاری پرسینا در سال 1393 اقدام به تولید اپلیکیشن فروشگاه کتاب الکترونیکی کرد، که در حال حاضر این نرم افزار مورد استفاده عمومی قرارگرفته است.

فروشگاهی شبانه روزی باشید و با ورود به کنترل پنل خود و گرفتن گزارشات لحظه ای از میزان فروش، تعداد مخاطبین، میزان استقبال از هر کتاب و... مطلع شوید...