هیچ هزینه ای کسر نمی شود. گوگل به ازای نمایش تبلیغات شما هزینه ای کسر نخواهد کرد و فقط در صورتیکه بر روی تبلیغ شما کلیک شود، هزینه کسر می شود.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.