بعد از فعال سازی تبلیغات شما، گزارش عملکرد کمپین تبلیغات شما به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به تلگرام یا ایمیل شما بطور مرتب ارسال می گردد.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.