این امکان وجود دارد. می توانیم با انجام تنظیمات زمانی، تبلیغات شما را در ساعت های مشخص از روز نمایش دهیم یا در روزهای خاص اصلاً تبلیغات شما نمایش داده نشود. همچنین هر زمانی که  خواستید می توانید به ما اطلاع دهید، تبلیغ شما را متوقف و هر زمانی که تمایل داشتید دوباره فعال کنیم.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.