مدیریت فروشگاه های اینترنتی پرسینا از نظر پنل مدیریتی بسیار ساده بوده و بعد از اتمام طراحی سایت و هنگام تحویل سایت، طی جلسه حضوری تمام موارد مورد نیاز آموزش داده می شود. همچنین شما می توانید آموزش کامل و قدم به قدم را از طریق کتابچه راهنمای پرسینا دریافت نمایید. این کتابچه به صورت رایگان در اختیار شما  قرار می گیرد.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.