تبلیغات گوگلی یا گوگل ادوردز (Google AdWords) مناسب ترین روش و مؤثرترین روش تبلیغات اینترنتی است. به کمک تبلیغات در گوگل آگهی وب سایت شما با بودجه متناسب در صفحه نخست نتایج جستجوی گوگل و سایت های مرتبط با آن (در صورت درخواست شما برای نمایش در شبکه نمایشی گوگل) برای کلمه های کلیدی مد نظر شما نمایش داده می شود. پرسینا با توجه به زمینه کاری، کلمه های کلیدی و متن تبلیغات مورد نظرتان، وضعیت سایت شما و بودجه ای که برای کار تبلیغات در نظر گرفته اید، تبلیغات کلیکی در گوگل را برایتان راه اندازی و مدیریت می کند. برای مشاوره و برنامه ریزی کمپین تبلیغات گوگلی خود با ما تماس بگیرید.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.