طراحی و راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی حداکثر 10روز طول خواهد کشید ولی در مورد درخواست امکانات پیشرفته و اختصاصی تر، زمان تحویل آن به مشتری اعلام خواهد شد.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.