هیچ گونه هزینه ای با عناوین مختلف، نظیر شارژ یا تمدید فروشگاه ساز پرسینا وجود ندارد. همانند همه وب سایت ها تنها، هزینه تمدید دامنه و فضای میزبانی به عهده مالک وب سایت می باشد و بابت تمدید نرم افزار ((فروشگاه ساز پرسینا)) مبلغی اخذ نمی گردد.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.