به دلیل حفظ امنیت فایل ها و کتاب ها ، دسترسی به فایل ها فقط از طریق خود نرم افزار کتابخوان پرسینا امکان پذیر می باشد.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.