کتاب های خریداری شده از کتابخانه دیجیتال پرسینا ، برای حفظ امنیت کتاب ها و فایل های ناشران تنها در داخل کتابخانه دیجیتال قابل خواندن می باشد.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.