کتاب های خریداری شده از نرم افزار کتابخوان پرسینا ، برای حفظ امنیت کتاب ها و فایل های ناشران تنها در داخل نرم افزار کتابخوان قابل خواندن می باشد.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.