پس از خرید ، کتاب مورد نظر به کتابخانه کاربر افزوده شده و می توان آن را به صورت آفلاین در نرم افزار کتابخوان پرسینا مطالعه نمود.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.