امکانات و تعرفه های فروشگاه ساز پرسینا بر اساس نیاز مشتریان پلن بندی شده است و شما می توانید امکانات هر پلن را بررسی کرده و پلن مناسب را برای راه اندازی فروشگاه اینترنتی خود  انتخاب نمایید. 

 

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.