شما می توانید سرور میزبانی کننده ی وب سایت خود را انتخاب کنید، و وب سایت های طراحی شده توسط پرسینا قابل راه اندازی روی هر سروری که امکانات فنی مورد نیاز را داشته باشد، هستند.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.