Email Alias ها ایمیل هایی هستند که بصورت مجازی تعریف می شوند. این ایمیل ها در حقیقت نام های مستعاری برای یک ایمیل اصلی هستند و امکان ارسال ایمیل با آن ها وجود ندارد. برای مثال فرض کنید می خواهید Email ی با نام ariya ایجاد کنید، ممکن است ارسال کننده ها املای آن را اشتباه کنند، یعنی بجای ارسال ایمیل به ariya آن را به aria و یا arya ارسال کنند. برای جلوگیری از ارسال اشتباه ایمیل ها، می توانید ایمیل هایی را که احتمال ارسال اشتباه آن ها وجود دارد به صورت Alias تعریف کنید.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.