برای نام دامنه، تنها استفاده از حروف انگلیسی، ارقام و خط تیره ( - ) مجاز می باشد. نام دامنه نمی تواند با خط تیره شروع و یا خاتمه یابد. هم چنین نام دامنه به کوچکی یا بزرگی حروف حساس نمی باشد و حروف بزرگ و کوچک باهم تفاوتی ندارند.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.