انتقال دامنه های بین المللی مثل com  هزینه ای در بر ندارد و پرسینا تنها هزینه تمدید یک ساله را بر اساس تعرفه از شما دریافت می نماید. اما انتقال دامنه های ir شامل هزینه می شود.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.