شما می توانید تنها دامنه مورد نظر خود را ثبت نمائید. در صورتی که هاست ثبت نکنید، دیگران نمی توانند وب سایت شما را مشاهده نمایند. و فایده این کار این می باشد که دیگران نمی توانند دامنه شما را ثبت نمایند و شما می توانید هر زمان که مایل بودید برای دامنه خود فضای میزبانی وب (هاست) تهیه نمائید و وب سایت خود را راه اندازی نمایید.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.