دامنه در حقیقت نام سایت شما می باشد و هاست، به دامنه شما سرویس هایی از قبیل فضای اختصاصی، ایمیل و ... ارائه می دهد.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.