پسوندهاي mobi , .ws , .name , .biz , .info , .org , .net , .com. پسوندهاي متداول برای دامنه می باشند. افزون بر پسوندهای فوق، پسوند های کشوری جهت نمايش وب سايت‌هاي شخصي و سازماني داخل كشورها ارائه شده است. بعنوان مثال در کشور ما ایران دامنه ی IR. به عنوان دامنه ملی استفاده می شود.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.