توسعه دهندگان، اپلیکیشن ها را می سازند و برای ارائه، آنها را در مارکت ها قرار می دهند. گاهی ارائه آنها به صورت رایگان نیست و ممکن است برای استفاده از برنامه مجبور باشید مبلغی را پرداخت کنید. مبلغ پرداخت شده برای ادامه ی بقا و پیشرفت شرکت سازنده استفاده می شود.
البته در این میان اپلیکیشن هایی هم وجود دارند که می توانید آنها را رایگان دانلود کرده و نصب کنید، اما برای دسترسی به امکانات کامل آن، باید مبلغی را پرداخت کنید. به این مدل، “پرداخت درون برنامه ای” گفته می شود.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.