بطور معمول حداقل طول دامنه 3 کاراکتر و حداکثر 63 کاراکتر می باشد. برای ثبت دامنه با پسوند ws. حداقل طول مجاز 4 کاراکتر می باشد.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.